Επιστροφή

   Ημερολόγιο Καταστρώματος 2020-2021

28-09-2020  Ενημερώθηκε εν μέρει η ενότητα "Καθηγητές" με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-2021 και επικαιροποιήθηκαν κάποια στοιχεία όπως ο αριθμός των τμημάτων  του σχολείου αλλά και κάποιες άλλες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

 

Για ένα ταξίδι στο παρελθόν του Ιστότοπού μας επιλέξτε το ανάλογο έτος από την παρακάτω λίστα.

Ημερολόγιο 2004-2005 Ημερολόγιο 2005-2006
Ημερολόγιο 2006-2007 Ημερολόγιο 2007-2008
Ημερολόγιο 2008-2009 Ημερολόγιο 2009-2010
Ημερολόγιο 2010-2011 Ημερολόγιο 2011-2012
Ημερολόγιο 2012-2013 Ημερολόγιο 2013-2014
Ημερολόγιο 2014-2015 Ημερολόγιο 2015-2016
Ημερολόγιο 2017-2018 Ημερολόγιο 2018-2019
Ημερολόγιο 2019-2020  

 

   Επιστροφή