Δράσεις


Ιστολόγιο (
Blog)
 


Ενημερωθείτε από το επίσημο Ιστολόγιο του σχολείου μας για όλα τα τα τρέχοντα ζητήματα

 Διαδραστικός Χάρτης του σχολείου μας από το ΠΣΔ 

 

 

Σχολική Βιβλιοθήκη

Περισσότεροι από 280 τίτλοι λογοτεχνικών βιβλίων και κόμικς στη διάθεση των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας

 

       

   

Υπεύθυνος Δικτυακού Τόπου: Χ. Μοτσενίγος

Copyleft 49ο Γυμνάσιο Αθήνας 2004-2023*