Διακρίσεις

Έπαινος Δικτυακού τόπου

Etwinning - Εθνικές
ετικέτες ποιότητας

Etwinning - Ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας

Etwinning  - Έργα

Τα νεά και οι δραστηριότητες της θεατρικής ομάδας του σχολείου μας


Ιστολόγια (
Blogs)
 


Ενημερωθείτε από το επίσημο Ιστολόγιο του σχολείου μας για όλα τα τα τρέχοντα ζητήματα
 


Μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός Ιστολογίου  συνεργατικών δραστηριοτήτων και δημοσιεύσεων με  συμμετοχή μαθητών από διάφορα Γυμνάσια της Ελλάδας.


Το Ιστολόγιο των μαθητών του σχολείου μας.
Σχολική Βιβλιοθήκη

 
Περισσότεροι από 280 τίτλοι λογοτεχνικών βιβλίων και κόμικς στη διάθεση των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

 

  

 

       

   

Υπεύθυνος Δικτυακού Τόπου: Χ. Μοτσενίγος

Copyleft 49ο Γυμνάσιο Αθήνας 2004-2018*