Επιστροφή

   Ημερολόγιο Καταστρώματος 2019-2020

19-12-2019  Προστέθηκαν δύο δραστηριότητες στα Υπολογιστικά Φύλλα για τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Ενότητα "Υλικό" - "Πληροφορική" - "Σημειώσεις και Ασκήσεις".

14-10-2019  Ενημερώθηκε εν μέρει η ενότητα "Καθηγητές" με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2019-2020 και επικαιροποιήθηκαν κάποια στοιχεία όπως ο αριθμός των τμημάτων  του σχολείου αλλά και κάποιες άλλες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

 

   Επιστροφή