(49ο Γυμνάσιο Αθήνας)

 

 

Έργο/Projet/Project

Κατάσταση
Status

Διακρίσεις

1

Η Μνήμη της Γεύσης

Το έργο έχει ολοκληρωθεί    
2 Το έργο είναι ημιτελές  
3 Το έργο έχει ολοκληρωθεί

 

4 Το έργο έχει ολοκληρωθεί

 

 

Επιστροφή - Back