Ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας

Ευρωπαϊκή  ετικέτα ποιότητας για το έργο "Nos traditions et la vie quitodienne" (2006-2007).
 Συντονιστές εκπαιδευτικοί: Μάρθα Παπαγεωργίου καθηγήτρια Γαλλικών και Χρήστος Μοτσενίγος καθηγητής Πληροφορικής.

Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το έργο "Les couleurs de la vie" (2007-2008).
Συντονιστές εκπαιδευτικοί: Μάρθα Παπαγεωργίου καθηγήτρια Γαλλικών και Χρήστος Μοτσενίγος καθηγητής Πληροφορικής.

Ετικέτα για το έργο "Virtual tours of Athens and Drogheda", μια προσπάθεια συνεργασίας με ένα Ιρλανδικό σχολείο που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε.

 Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα μπορείτε να πάρετε από εδώ

Επιστροφή στην αρχική σελίδα