(2007-2008)

Συνεργαζόμενα Σχολεία - Collaborating Schools:

Σχολείο - School Χώρα - Country Ιστοτόπος - Website
49ο Γυμνάσιο Αθήνας Ελλάδα - Αθήνα http://49gym-athin.att.sch.gr
St. Josheph's Secondary School Eire (Ιρλανδία) - Drogheda www.droghedacbs.ie


Η συνεργασία των δυο σχολείων και το έργο εγκρίθηκαν στις 21-10-2007. Η ομάδα των παιδιών από το σχολείο μας που θα συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου αποτελείται από μαθητές της Γ' τάξης. Πρόκειται για μια μικρή ομάδα παιδιών από τα τμήματα Γ2 και Γ3 που με κέφι ανέλαβαν να μας ξεναγήσουν στην Αθήνα όπως την βιώνουν καθημερινά.
The collaboration of the two schools and the project were approved on 21-10-2007. The Greek team of students consists of third grade (class C2, class  C3) students. It is a small but experienced group of students  who will be our guides in our virtual tour of Athens.

Διαλέξτε Περιήγηση
Pick a Tour

 

Η ελληνική ομάδα μαθητών - The Greek team of students

α/α

Ονοματεπώνυμο

Τμήμα
1 Λυμπέρη Κατερίνα Γ2
2 Μητροπούλου Διονυσία Γ2
3 Ξεσφίγγη Όλγα Γ2
4 Τώλη Μαρία Γ3
5 Χρόνη Δέσποινα Γ3

 

 Επιστροφή - Back