Menu:


Η παρούσα ιστοεξερεύνηση είναι διερευνητική των δυνατοτήτων της μεθόδου.

Περισσότερα...

Συμβουλή:

Διαβάστε προσε- κτικά τις οδηγίες που σας δίνονται, ανταλλάξτε από- ψεις, οργανώστε την ομάδα σας και μη διστάζετε να ζητάτε τη γνώμη ή τη βοή- θεια του καθηγη- τή σας!

Version: 1.0
(Νοέμβριος, 2013)

Καλωσορίσατε!

Η Ιστοεξερευνήση είναι δραστηριότητα με έντονο το χαρακτήρα της αναζήτησης, στην οποία όλη ή περισσότερη από την απαιτούμενη πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουμε θα αναζητηθεί στο Διαδίκτυο.

Πρόκειται για οργανωμένη δραστηριότητα όπου παρέχονται όλα τα βήματα από την αρχή (όπως η άντληση πληροφορών από τις πηγές, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ο τρόπος αξιολόγησης) ενσωματωμένα σε μια ενιαία συλλογή.

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας θα έχουμε προσεγγίσει ένα θέμα και θα έχουμε παραδόσει ηλεκτρονικά ή έντυπα κάποια εργασία που θα μας ζητηθεί.

Τα Βήματα

Αρχικά επισκεπτόμαστε τη σελίδα εισαγωγή για να πληροφορηθούμε το αντικείμενο της δραστηριότητας, κατόπιν πηγαίνουμε στη σελίδα εργασία όπου θα πληροφορηθούμε πιο αναλυτικά για την αποστολή μας. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τη σελίδα διαδικασία όπου περιγράφεται με λεπτομέρεια πως θα χωριστεί η τάξη σε ομάδες, η εργασία που θα πρέπει να κάνει η κάθε ομάδα και ενδεχομένως ο ρόλος που θα αναλάβει ο κάθε μαθητής στην ομάδα. Αναφέρονται επίσης οι σύνδεσμοι (πηγές) που θα πρέπει να επισκεφθεί η κάθε ομάδα προκειμένου να συλλέξει όλα τα στοιχεία που της ζητούνται για να φέρει σε πέρας την εργασία της.

Στη σελίδα αξιολόγηση παρέρχονται πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αξιολόγηση της εργασίας της κάθε ομάδας. Στη σελίδα συμπέρασμα θα καταχωρηθούν από το διδάσκοντα τα τελικά συμπεράσματα από την υλοποίηση του έργου.

Καλή Ιστοεξερεύνηση!