Επιστροφή

 

Το βιβλίο


 
Διδασκαλία του μαθήματος

Η Πληροφορική διδάσκεται στα Γυμνάσια από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία του μαθήματος περιορίζεται στην μια ώρα την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων όμως το κάθε τμήμα φαίνεται να έχει Πληροφορική/Τεχνολογία δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει γιατί την ώρα της "Πληροφορικής"  το κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο "υποτμήματα" (αλφαβητικά). Το ένα "υποτμήμα" κάνει Πληροφορική στο Εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα το άλλο "υποτμήμα" διδάσκεται Τεχνολογία.

Ο λόγος που γίνεται αυτός ο χωρισμός είναι ότι πρώτον τα σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής στο Γυμνάσιο δεν διαθέτουν πάνω από 10-12 Υπολογιστές και δεύτερον ακόμα κι αν το εργαστήριο διέθετε 20-25 τερματικά θα ήταν αδύνατο για έναν καθηγητή να ελέγχει και να συντονίζει τόσο μεγάλο αριθμό "οθονών".

Βαθμολογία

Το μάθημα αποτελεί κλάδο μαζί με την Τεχνολογία. Βαθμολογείται μεν ξεχωριστά αλλά στο τέλος βγαίνει ο μέσος όρος των δύο μαθημάτων. Σε όλες τις τάξεις διεξάγονται κατά τη διάρκεια των Τετραμήνων  γραπτά ολιγόλεπτα τεστ στο μάθημα τις ημέρας. Το μάθημα δεν εξετάζεται γραπτά τον Ιούνιο και ο ετήσιος Μ.Ο. του μαθήματος υπολογίζεται από τους βαθμούς των δύο Τετραμήνων.

 

Διδακτέα Υλη

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο του μαθήματος (Σχολ. έτος 2007-2008) τα θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ανά τάξη είναι:

Για την Α' τάξη:

Γνωρίζω τον υπολογιστή - Το Λογισμικό του υπολογιστή - Ζωγραφική - Επεξεργασία κειμένου - Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του - Ο υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην σωστή χρήση του υπολογιστή τόσο σε θέματα εργονομίας όσο και σε θέματα προστασίας του υπολογιστή αλλά και του χρήστη από τους "κινδύνους που παραμονεύουν στο Διαδίκτυο".
Στην Α Τάξη γίνεται και ανάθεση μιας ή περισσότερων ομαδικών εργασιών στους μαθητές οι οποίες εκπονούνται κυρίως κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο εργαστήριο.

Για την Β' τάξη:

Το εσωτερικό του υπολογιστή - Πολυμέσα - Δίκτυα υπολογιστών - Αρχεία Φάκελοι - Η "Βοήθεια" στον Υπολογιστή - Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό - Υπολογιστικά φύλλα - Γραφήματα και παρουσιάσεις - Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα.
Στην Β Τάξη γίνεται και ανάθεση μιας ή περισσότερων ομαδικών εργασιών στους μαθητές οι οποίες εκπονούνται κυρίως κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο εργαστήριο.

Για την Γ' τάξη:

Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό - Ο Προγραμματισμός στην πράξη - Εφαρμογές με τη γλώσσα LOGO - Μεγάλες δραστηριότητες με χρήση λογισμικού - Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής η ύλη και των τριών τάξεων έχει ψηφιοποιηθεί από το διδάσκοντα και παρουσιάζεται στους μαθητές με συνδυασμό εικόνων, γραφικών, ήχων αλλά και μικρών quiz κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, για την καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών.
 Η ύλη έχει οργανωθεί ανά τάξη και ανά ενότητα και έχει συγκεντρωθεί στο "Κέντρο Υλικού" από το οποίο οι μαθητές επιλέγουν τάξη και στη συνέχεια το αντίστοιχο κεφάλαιο.
Κάποιες παρουσιάσεις  από το "Κέντρο Υλικού", σε μορφή PowerPoint, μπορείτε να τις κατεβάσετε από την ενότητα "Σημειώσεις και ασκήσεις" της "Πληροφορικής" και να τις δείτε στον υπολογιστή σας.

 Επιστροφή