Επιστροφή

 

Το βιβλίο


 
Διδασκαλία του μαθήματος

Η Πληροφορική διδάσκεται στα Γυμνάσια από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία του μαθήματος είναι δύο ώρες την εβδομάδα για την Α' τάξη ενώ περιορίζεται στην μια ώρα την εβδομάδα για την Β' και την Γ' τάξη του Γυμνασίου. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων όμως το κάθε τμήμα φαίνεται να έχει Πληροφορική/Τεχνολογία τέσσερις, για την Α', ή δύο φορές, για την Β' και Γ', την εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει γιατί την ώρα της "Πληροφορικής"  το κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο "υποτμήματα" (αλφαβητικά). Το ένα "υποτμήμα" κάνει Πληροφορική στο Εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα το άλλο "υποτμήμα" διδάσκεται Τεχνολογία (ή Οικιακή Οικονομία στην Α' τάξη).

Ο λόγος που γίνεται αυτός ο χωρισμός είναι ότι πρώτον τα σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής στο Γυμνάσιο δεν διαθέτουν πάνω από 10-12 Υπολογιστές και δεύτερον ακόμα κι αν το εργαστήριο διέθετε 20-25 τερματικά θα ήταν αδύνατο για έναν καθηγητή να ελέγχει και να συντονίζει τόσο μεγάλο αριθμό "οθονών".

Βαθμολογία

Το μάθημα αποτελεί κλάδο μαζί με την Τεχνολογία. Βαθμολογείται μεν ξεχωριστά αλλά στο τέλος βγαίνει ο μέσος όρος των δύο μαθημάτων. Σε όλες τις τάξεις διεξάγονται κατά τη διάρκεια των Τετραμήνων  γραπτά ολιγόλεπτα τεστ στο μάθημα τις ημέρας και ένα γραπτό επαναληπτικό διαγώνισμα στο πρώτο Τετράμηνο. Στο δεύτερο Τετράμηνο μπορεί αντί για επαναληπτικό διαγώνισμα να γίνει ανάθεση κάποιας εργασίας. Το μάθημα δεν εξετάζεται γραπτά τον Ιούνιο και ο ετήσιος Μ.Ο. του μαθήματος υπολογίζεται από τους βαθμούς των δύο Τετραμήνων.

 

Διδακτέα Υλη

Σύμφωνα με το βιβλίο του μαθήματος (Σχολ. έτος 2007-2008) τα θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ανά τάξη είναι:

Για την Α' τάξη:

Γνωρίζω τον υπολογιστή - Το Λογισμικό του υπολογιστή - Ζωγραφική - Επεξεργασία κειμένου - Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του - Ο υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην σωστή χρήση του υπολογιστή τόσο σε θέματα εργονομίας όσο και σε θέματα προστασίας του υπολογιστή αλλά και του χρήστη από τους "κινδύνους που παραμονεύουν στο Διαδίκτυο".
Στην Α Τάξη γίνεται και ανάθεση μιας ή περισσότερων ομαδικών εργασιών στους μαθητές οι οποίες εκπονούνται κυρίως κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο εργαστήριο.

Για την Β' τάξη:

Το εσωτερικό του υπολογιστή - Πολυμέσα - Δίκτυα υπολογιστών - Αρχεία Φάκελοι - Η "Βοήθεια" στον Υπολογιστή - Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό - Υπολογιστικά φύλλα - Γραφήματα και παρουσιάσεις - Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα.
Στην Β Τάξη γίνεται και ανάθεση μιας ή περισσότερων ομαδικών εργασιών στους μαθητές οι οποίες εκπονούνται κυρίως κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο εργαστήριο.

Για την Γ' τάξη:

Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό - Ο Προγραμματισμός στην πράξη - Εφαρμογές με τη γλώσσα LOGO - Μεγάλες δραστηριότητες με χρήση λογισμικού - Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Σημειώσεις:

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές παίρνουν και πρόσθετο υλικό, σημειώσεις, ασκήσεις κλπ από τον διδάσκοντα.

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, έχει αρχίσει μια προσπάθεια ψηφιοποίησης της ύλης και των τριών τάξεων, από το διδάσκοντα και υπεύθυνο Εργαστηρίου Πληροφορικής Χ. Μοτσενίγο η οποία παρουσιάζεται στους μαθητές με συνδυασμό εικόνων, γραφικών, ήχων αλλά και μικρών quiz, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, για την καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών.
Υπάρχει έτοιμο το βασικό πλαίσιο - δομή και ετοιμάζονται και κάποιες από τις ενότητες. Σιγά σιγά θα δημιουργηθούν και οι υπόλοιπες ενότητες ώστε να καλυφθεί όλη η ύλη του Γυμνασίου, ενώ παράλληλα οι ήδη υπάρχουσες ενότητες θα τροποποιούνται και θα εμπλουτίζονται αφού παρουσιαστούν σε μαθητές ή χρησιμοποιηθούν από άλλους συναδέλφους στο Εργαστήριο και υπάρξει μια αλληλεπίδραση, μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών αλλά και των άλλων εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το εν λόγω εργαλείο και του δημιουργού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια συνεχής τροποποίηση των επιμέρους παρουσιάσεων  - αλλά και μια προσπάθεια βελτιστοποίησης του όλου εγχειρήματος.
 Η ύλη έχει οργανωθεί ανά τάξη και ανά ενότητα και έχει συγκεντρωθεί στο "Κέντρο Υλικού" από το οποίο οι μαθητές θα επιλέγουν τάξη και στη συνέχεια το αντίστοιχο κεφάλαιο.
Κάποιες παρουσιάσεις  από το "Κέντρο Υλικού", σε μορφή PowerPoint, μπορείτε να τις κατεβάσετε από την ενότητα "Σημειώσεις και ασκήσεις" της "Πληροφορικής" και να τις δείτε στον υπολογιστή σας.

 Επιστροφή