Πόσο καλά ξέρεις το Internet;

ΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

 

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ WEBSURFER ΕΙΣΑΙ!


ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1.Τι σημαίνουν τα αρχικά WWW;

World Wacky Web
Wide World Wumpus
World Wide Web
Wide World of Why?

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι μηχανή αναζήτησης;

Netscape
Java
Altavista
Internet

3. Ποιο είναι το URL της μηχανής αναζήτησης της ερώτησης 2;

http://www.yahoo.com
http://www.altavista.net
http://www.yahooligans.org
http ://www.altavista.com

4. Τι σημαίνουν τα αρχικά URL;

united route link
uniform resource locator
unknown redirection link
up real late

5. Πώς ονομάζεται η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία ιστοσελίδων;

HTTP
FTP
URL
HTML

6. Ποια από τις παρακάτω είναι μια "νόμιμη" διεύθυνση του Διαδικτύου;?

194,23,233,45
189.267.22.231
123.55.213.47
166.122.98

7. Τι είναι ένας "web server";

Πρόγραμμα antivirus
Ο Παγκόσμιος Ιστός
Ένας δικτυακός τόπος
Ένας υπολογιστής που περιέχει αρχεία που προορίζονται για χρήση στον Ιστό

8. Ποιο από τα παρακάτω είναι "browser"?

Internet Explorer
World Wide Web
Launcher
E-mail

9. Όλες οι διευθύνσεις του Διαδικτύου αρχίζουν με...

htpp://
http://
http:\\
WWW

10. Μια λέξη που είναι υπογραμμισμένη σε μια ιστοσελίδα είναι συνήθως...

μια δικτυακή διεύθυνση
μια σημαντική λέξη
σύνδεσμος σε άλλη ιστοσελίδα
λανθασμένη λέξη

Επιστροφή