Επεξεργασία κειμένου
(ένα κάτι-σαν-σενάριο μαθήματος)
 

  Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε ένα σχέδιο υλοποίησης μιας ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητας που απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου οι οποίοι έχουν διδαχθεί τόσο τα βασικά της επεξεργασίας κειμένου όσο και τις βασικές αρχές περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό.
  Το σενάριο είναι περιληπτικό και δεν διεκδικεί επιστημονικές δάφνες. Χρησιμεύει απλά για να καθοδηγήσει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές.
  Καλό είναι το σενάριο να υλοποιηθεί στο Γ΄ Τρίμηνο όταν οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει αρκετή ευχέρεια στον χειρισμό των υπολογιστών του εργαστηρίου και αλλά του απαιτούμενου για την υλοποίηση του φύλλου εργασίας, λογισμικού.
Ακολουθεί η περίληψη του σεναρίου:


• Στόχος: Να μυηθούν οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, στην χρήση της επεξεργασίας κειμένου μέσα από μια ρεαλιστική διαδικασία τροποποίησης μετασχηματισμού ενός κειμένου – άρθρου σε πιο εξελιγμένη ας πούμε, μορφή, αξιοποιώντας παράλληλα και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στην αναζήτηση πληροφοριών μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό.
• Μέθοδος: Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των δύο ατόμων. Θα μελετήσουν τις αρχικές οδηγίες, τις οποίες θα έχουν ως σημείο αναφοράς, θα δουν το αρχικό κείμενο και τέλος ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, θα μετασχηματίσουν το αρχικό απλό κείμενο στην ζητούμενη μορφή του τελικού κειμένου το οποίο και θα τους έχει δοθεί σε εκτυπωμένη μορφή.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας η κάθε ομάδα θα σημειώνει στο αντίστοιχο τετραγωνάκι το βήμα το οποίο ολοκληρώνει και θα μπορεί να συμβουλεύεται είτε τη διπλανή ομάδα είτε να ζητά την βοήθεια του διδάσκοντα σε περίπτωση που αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα κατά την υλοποίηση του φύλλου εργασίας.
• Διάρκεια: Δύο Διδακτικές ώρες.
• Λογισμικό: MSWord 2007, Mozilla Firefox ή κάποιος άλλος φυλλομετρητής.
• Υλικά: Φωτοτυπίες στους μαθητές με τις αρχικές οδηγίες, το αρχικό κείμενο και τις ειδικές οδηγίες (φύλλο εργασίας). Το τελικό κείμενο θα δοθεί εκτυπωμένο έγχρωμα και όχι σε απλή ασπρόμαυρη φωτοτυπία ώστε οι μαθητές να έχουν μια σαφή εικόνα του τι ακριβώς πρέπει να φτιάξουν.
• Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής
• Παραδοτέο: Στο τέλος θα παραδοθούν τα τελικά κείμενα, με αποστολή τους σε ειδικό φάκελο στον Server, αλλά και το φύλλο εργασίας με τις σημειωμένες ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί από την κάθε ομάδα.
• Ερωτηματολόγιο: Θα συμπληρωθεί μικρό ερωτηματολόγιο (Google forms) στο τέλος της εργασίας από κάθε μαθητή ξεχωριστά ώστε να γίνει αποτίμηση της όλης δραστηριότητας.
• Διδακτικός θόρυβος: Ελπίζω ότι εν πολλοίς θα το αποφύγουμε αυτό. Αν και αναμένεται ειδικά σε κάποιες δραστηριότητες οι μαθητές να δυσκολευτούν αλλά τότε θα επέμβει συμβουλευτικά ο διδάσκων.
• Προστιθέμενη Αξία: Δεν το συζητώ!  
• Πιθανή επέκταση:
1. Δημιουργία πίνακα 4Χ4 και γέμισμά του με λογότυπα διαφόρων διανομών του Linux που θα βρουν οι μαθητές από το Διαδίκτυο.
2. Οι μαθητές θα μπουν στην διεύθυνση http://ubuntu-gr.org/ubuntu/take-the-tour/12.04/el/
θα περιηγηθούν στο περιβάλλον του Ubuntu και θα καταγράψουν τις εμπειρίες τους σε ένα μικρό κείμενο 100 - 150 λέξεων. Εναλλακτικά μπορεί να απαντήσουν σε ένα μικρό ερωτηματολόγιο που θα τους καθοδηγεί στην καλύτερη καταγραφή της εμπειρίας τους (Ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιήσατε - μείνατε ικανοποιημένοι, ανακαλύψατε την σουίτα Γραφείου - πώς σας φάνηκε, βρήκατε το λογισμικό αναπαραγωγής Πολυμέσων κλπ)


Στους μαθητές θα μοιραστούν οι εξής φωτοτυπίες:

1. Αρχικές οδηγίες - νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα μας χρειαστούν κάντε κλικ εδώ: 
2. Φύλλο εργασίας - κάντε κλικ εδώ: 
3. Στην συνέχεια οι μαθητές θα ανοίξουν το αρχικό αμορφοποίητο κείμενο, σε μορφή docx, που βρίσκεται εδώ:
4. Τέλος στους μαθητές θα δοθεί το τελικό κείμενο εκτυπωμένο έγχρωμα, ώστε να έχουν μια σαφή ιδέα του τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Το τελικό κείμενο  - στόχός σε μορφή pdf είναι εδώ:

Η περίληψη του σεναρίου σε μορφή pdf  βρίσκεται εδώ: 

  Επιστροφή