Menu:


Η παρούσα ιστοεξερεύνηση είναι διερευνητική των δυνατοτήτων της μεθόδου.

Περισσότερα...

Συμβουλή:

Διαβάστε προσε- κτικά τις οδηγίες που σας δίνονται, ανταλλάξτε από- ψεις, οργανώστε την ομάδα σας και μη διστάζετε να ζητάτε τη γνώμη ή τη βοή- θεια του καθηγη- τή σας!

Version: 1.0
(Νοέμβριος, 2013)

Εργασία

Θα χωριστείτε σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναλάβει να διερευνήσει τρία θέματα: τις μονάδες του υπολογιστή, τα αποθηκευτικά μέσα και τις κατηγορίες των υπολογιστών.

Μονάδες του υπολογιστή

Αρχικά θα αναζητήσετε πληροφορίες για τις μονάδες του υπολογιστή και τη χρήση της κάθε μιας από αυτές.

Αποθηκευτικά μέσα

Κατόπιν θα βρείτε ποια μέσα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, ποια χωράνε πολλές και ποια λίγες πληροφορίες, πότε χρησιμοποιούμε το καθένα από αυτά.

Κατηγορίες υπολογιστών

Τέλος θα αναζητήσετε πληροφορίες για τις κατηγορίες υπολογιστών που υπάρχουν σήμερα. Θα αναζητήσετε εικόνες αυτών των υπολογιστών, θα μάθετε που χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές της κάθε κατηγορίες και τι δυνατότητες έχουν.