Διδάσκων: Κωνσταντίνος Κουβαρδάς

Η Τεχνολογία είναι εργαστηριακό μάθημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διδάσκεται σε εργαστήριο τεχνολογίας και ( εκτός των άλλων) να γίνονται κατασκευές. Το εργαστήριο μας πρέπει να έχει πάγκους εργασίας, εργαλεία , μηχανήματα και υλικά.

Το σχολείο μας δυστυχώς δεν διαθέτει εργαστήριο Τεχνολογίας και διδάσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας του κάθε τμήματος. Αυτό φυσικά δυσκολεύει πολύ τις κατασκευές και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι κατασκευές είναι προαιρετικές.

Τι μαθαίνουμε στο μάθημα;

Α΄ τάξη: Η σημασία της Τεχνολογίας. Η επίδραση που έχει στην καθημερινή μας ζωή.

Μελέτη τριών ενοτήτων, που η Τεχνολογία επηρεάζει πολύ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Κατασκευή (στην αίθουσα διδασκαλίας με την καθοδήγηση του καθηγητή) φωτεινού παντογνώστη.

Εκπόνηση εργασίας και παρουσίαση από τον κάθε μαθητή και εργασία για κάποιο τεχνολογικό θέμα.

Β΄ τάξη: Μελέτη της παραγωγής

 Επίσκεψη σε παραγωγική Μονάδα( (εργοστάσιο)

 Εκπόνηση εργασίας από τους μαθητές με θέμα οργάνωση εργοστασίου – διευθυντές τμημάτων εργοστασίου.

Εισαγωγή του μαθήματος στην Γ’ τάξη.

        Από το σχολικό έτος 2015-2016 το μάθημα άρχισε να διδάσκεται και στην Γ’ τάξη. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι:

        Γ΄ τάξη:  Έρευνα και πειραματισμός

Εκπόνηση από τους μαθητές μιας ερευνητικής εργασίας με εκτέλεση ενός πειράματος, εξαγωγή συμπερασμάτων και καταγραφή - παρουσίαση των συμπερασμάτων.

 

 Δραστηριότητες 

 

Επιστροφή