Σ.Ε.Π.

 

            Το Σ.Ε.Π. (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός) είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα, που δεν είναι. . . μάθημα. Δεν έχει ύλη προς εξέταση, δεν έχει βαθμολογία τριμήνου, δεν έχει εξετάσεις τον Ιούνιο.

            Έχει πολύ συζήτηση, έχει στοιχεία ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, έχει ενημέρωση για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, έχει εισαγωγή στον κόσμο των επαγγελμάτων και έχει πολλές. . . ασκήσεις. Όχι ασκήσεις με αριθμητικές πράξεις και συντακτικά φαινόμενα. Ασκήσεις με ερωτήσεις προς τους μαθητές για το ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, οι αξίες τους, οι επιλογές τους και άλλα.

            Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές των τριών τμημάτων της Γ΄ τάξης σε κάποιες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.

            Ο πρώτος στόχος του Σ.Ε.Π. είναι να αποκτήσουν οι μαθητές αυτογνωσία θεωρώντας ότι η γνώση του εαυτού θα βοηθήσει μελλοντικά σε καλύτερη επιλογή επαγγελμάτων αλλά και γενικότερα σε ωριμότερη στάση ζωής και επέκταση σε ευτυχέστερη και πληρέστερη ζωή. («γνώθι σαυτόν»)

 

Παραθέτουμε και μια εργασία που έγινε στα πλαίσια του μαθήματος σχετικά με το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα - Μηχανικου σε Powerpoint. Για να τη δείτε κάντε κλικ εδώ.

 

Οι μαθητές της Γ’ τάξης της Σχολικής Χρονιάς 2011-2012 στην άσκηση για τις αξίες ζωής που πιστεύουν
απάντησαν ως εξής:

(Σύνολο μαθητών 65)

Αξίες Πολύ σημαντική
Εντιμότητα  34
Ισότητα  36
Ασφάλεια 32
Αυτοπειθαρχία 23
Υλικά αγαθά  10
Ανεξαρτησία 38
Εμπιστοσύνη  56
Ελεύθερος  χρόνος 29
Ειλικρίνεια 52
Φιλία  54
Μόρφωση  30
Ταξίδια  13
Δύναμη 14
Γόητρο 3
Αξιοπρέπεια 51
Αλτρουισμός 28
Αυτοπεποίθηση 41
Ειρήνη 43
Δικαιοσύνη 52
Οικογένεια 58
Δημοκρατία 37
Ελευθερία 53
Πατρίς 44
Θρησκεία 21
Τόλμη - Γενναιότητα  23
Αγάπη 40

 

Ερωτήσεις που τέθηκαν στους μαθητές κατα το σχολικό έτος (2005-2006)

 Ερώτηση πρώτη: Τι νομίζω ότι είναι σημαντικό σε μια δουλειά;       
  Θα ήθελα μια δουλειά που να μου προσφέρει:

  Γ1Α(10) Γ1Β(7) Γ2Α(11) Γ2Β(10) ΣΥΝΟΛΟ
Ελεύθερο χρόνο 10 7 8 10 35
Επαγγελματική σταθερότητα 10 7 9 8 34
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 10 5 10 8 33
Ευχάριστη επαφή με συναδέλφους 9 5 11 7 32
Αναγνώριση 9 2 9 8 28
Αίσθημα ανεξαρτησίας 7 6 8 6 27
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 5 4 10 7 26
Υψηλές οικονομικές απολαβές 6 2 8 9 25
Ποικιλία δραστηριοτήτων 6 3 9 4 22
Δημιουργικότητα 5 2 8 4 19
Κύρος, γόητρο 6 2 5 6 19
Διοίκηση, ηγετική θέση 3 3 5 7 18
Δυνατότητα να βοηθώ τους συνανθρώπους μου 3 5 7 3 18
Δόξα ή φήμη 5 2 5 5 17
Δυνατότητα σωματικής δραστηριότητας 3 4 7 2 16
Καλλιτεχνική διάσταση 3 0 5 3 11
Συχνές μετακινήσεις 3 2 4 2 11
Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών 3 0 7 0 10

 

Επεξεργασία κειμένου Μ. Ροντογιάννη

 Ερώτηση δεύτερη: Σε τι τα καταφέρνω καλά; (Απαντούν οι μαθητές της Γ' τάξης)

  Σύνολο
Αντιμετωπίζω με χιούμορ τον εαυτό μου και τις καταστάσεις της ζωής μου 31
Επικοινωνώ σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα 30
Ανακαλώ στη μνήμη μου γνώσεις  και γεγονότα του παρελθόντος 25
Προσανατολίζομαι εύκολα στο χώρο 23
Συμμετέχω σε ομάδες και συνεργάζομαι με άλλους 23
Βρίσκω  λύσεις σε δύσκολες  καταστάσεις  που δεν έχω ξανασυναντήσει 22
Συλλαμβάνω  καινούργιες και πρωτότυπες  ιδέες 21
Πλησιάζω  εύκολα τους άλλους   και ανταλλάσσω ιδέες και συναισθήματα 20
Βρίσκω τη θετική πλευρά των πραγμάτων 20
Παρατηρώ τις λεπτομέρειες  σε   πρόσωπα και πράγματα 19
Βρίσκω εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα που με απασχολεί 19
Δέχομαι τις διαφορετικές απόψεις και στάσεις των άλλων 19
Συμμετέχω σε δραστηριότητες  που απαιτούν  μεγάλη σωματική αντοχή 17
Δίνω στους άλλους να καταλάβουν  προφορικά  αυτά που σκέφτομαι 17
Προσαρμόζομαι σε νέες συνθήκες, ιδέες, καταστάσεις 17
Έχω ισορροπία  και σταθερότητα στις κινήσεις  μου 14
 Παρουσιάζω και να προβάλλω τον εαυτό μου υποστηρίζοντας τη γνώμη μου και τις ιδέες μου 14
Παίρνω αποφάσεις 13
Βλέπω  τα αντικείμενα στις τρεις διαστάσεις  τους 12
Αναλαμβάνω εργασίες που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 12
Καταλαβαίνω τη λειτουργία των μηχανών  10
Διεκπεραιώνω εργασίες  που απαιτούν  επιδεξιότητα στα χέρια 9
Εκφράζω τις σκέψεις μου χρησιμοποιώντας το γραπτό λόγο 9
Βρίσκω λύσεις σε αριθμητικούς  υπολογισμούς 8
Οργανώνω τον χρόνο μου όταν μου αναθέτουν μια εργασία 6

Επεξεργασία κειμένου Μ. Βολανάκης

 

 

Επιστροφή